Afspraak maken? Bel 0575-522389 OF STUUR ONS EEN EMAIL

U heeft zich bij onze praktijk voor fysiotherapie gemeld en wilt graag een fysiotherapeut consulteren zonder verwijzing van een huisarts of specialist.
Deze mogelijkheid bestaat vanaf 01 januari 2006. 

Belangrijk voor u om te weten dat:

 • De eerste afspraak bestaat uit een screening.
 • Deze screening een gesprek is over uw klacht en uw gezondheidssituatie waarna wij bepalen of verder fysiotherapeutisch onderzoek/behandeling hier wenselijk is.
 • Er eventueel een beperkt lichamelijk onderzoek plaats vindt tijdens de screening.
 • De screening ca. 15 minuten duurt.
 • Er kosten verbonden zijn aan deze screening.
 • Deze kosten worden door uw aanvullende verzekering betaald; heeft u deze aanvullende verzekering niet (of niet voldoende) dan zult u de kosten à € 14,- contant dienen te voldoen.
 • Voor uw verzekeraar deze screening als een behandeling telt en zodanig in mindering wordt gebracht op het totale aantal te vergoeden behandelingen fysiotherapie.
 • U het hierbij behorende screeningsformulier geheel ingevuld dient mee te brengen.
 • Uw huisarts, wanneer u daar toestemming voor geeft, door ons van de uitslag van de screening op de hoogte wordt gebracht.
 • Indien uit de screening blijkt dat fysiotherapie een adequate behandelvorm is, er een afspraak voor een onderzoek/behandeling volgt.
 • De mogelijkheid bestaat dat het vervolgonderzoek aansluitend aan de screening plaatsvindt.
 • Dit onderzoek dan naast een lichamelijk onderzoek en functietesten het maken van een behandelplan omvang.
 • Wie uw onderzoek en de eventuele verdere behandeling gaat doen wordt in onderling overleg bepaald tussen de screener en het fysiotherapeutisch team. Dit gebeurt op basis van welke behandelaar - het snelste - de best mogelijk gespecialiseerde behandeling van uw klachten op zich kan nemen.
 • U natuurlijk uw eventuele voorkeur voor een behandelaar kenbaar kunt maken.
 • U blijft verantwoordelijk voor uw eigendommen

U kunt hier contact met ons opnemen.