Afspraak maken? Bel 0575-522389 OF STUUR ONS EEN EMAIL

Fysiotherapie met Rendemens

Het merendeel van de patiënten in onze praktijk is tussen de 25 en 65 jaar oud, een werkende populatie. De meest voorkomende klachten zijn lage rug- en nekklachten. 15,6 procent van de werkende populatie noemde in 2012 betaald werk als belangrijke oorzaak voor lichamelijke klachten. Als fysiotherapeut hebben we impliciet al een belangrijke rol op het terrein van arbeid, want door een adequate behandeling proberen we vele werkenden ‘in de race’ te houden.

De daad bij het woord voegend hebben wij als Fysiotherapie Meijer gemeend dit nog een stap verder te trekken door preventieve en curatieve fysiotherapeutische zorg op de bedrijfsvloer te brengen. Als logische gevolgstap daarbij zijn wij in 2013 een samenwerking aangegaan met Rendemens.

Wat doet de fysiotherapie?

Onze fysiotherapeut bezoekt op structurele wijze het bedrijf en ziet de medewerker in het arbeidsproces. Op deze wijze kan hij ter plekke fysiotherapeutische zorg verlenen zowel op het preventieve als op het curatieve vlak. 

Het verminderd of aangepast kunnen deelnemen aan de arbeid wordt steeds belangrijker in de samenleving. In de eerste plaats voor de patiënt zelf, maar in economische zin ook voor bedrijven en de samenleving. Dit werd tot voorkort meestal ‘negatief’ bekeken, in termen van uitval en kosten, maar door diverse ontwikkelingen worde de aanpak daarvan nu ook positief beschouwd. Denk hierbij aan bevorderen van vitaliteit, werkvermogen en duurzame inzetbaarheid. 

Vitaliteitsbeleid kan bedrijven winst opleveren!

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft!

Deze fysiotherapeutische zorg wordt geleverd door Kim Klein Gunnewiek.

Lees hier meer over Rendemens